Navigace

Jak objednat loď

Jak objednat loď

Jak objednat loď

Úhrada zálohy

50% z ceny pronájmu lodě do týdne od objednání. Lze platit buď přímo v EUR, nebo v Kč dle předem domluveného kurzu.

Úhrada doplatku

Zbylá část ceny nájmu lodě – nejpozději 30 dní před vyplutím.
Týden před vyplutím je nutné vyplnit seznam posádky, tzv. Crew List. Dnes se většinou vyplňuje online. Budete potřebovat jména a příjmení, data narození, místa narození, místa trvalého pobytu, typ cestovního dokladu a jeho číslo každého člena posádky.

Výměna valut

Dnes probíhá drtivá většina transakcí pomocí platebních karet. A to i na moři, když platíte za bójku. Je však dobré mít sebou i chorvatské Kuny. Většinou stačí mít v hotovosti cca 600 kn. Najdete-li bankomat některé z bank, je výběr bez problémů. Bankomaty které stojí u supermarketů, či v marinách mohou strhávat značné poplatky!

Kauce/depozit

Vratná záloha (kauce, deposit) je placena nejčastěji v hotovosti v EUR nebo blokací na platební kartě při přebírání lodě. Pozor, odblokace kauce může trvat i několik týdnů. Nejde o zlý úmysl charterovky, ale o administrativní proceduru vydavatele karty.

Nezbytná administrativa v maríně: úhrada poplatku zvaného „transit log“ (obvykle kolem 130 – 250 EUR). Zahrnuje servisní poplatky, právo vrátit se kdykoli bezplatně do domovské mariny a závěrečný úklid lodě. Turistická daň (boravišna taxa), např. v Chorvatsku je to 1,4 EUR na osobu a den.

Jak zaplatím za loď (charter)?

Všechny platby je nejlepší provést převodem na účet dle platebních instrukcí na smlouvě o charteru.
Obvykle ve dvou úhradách (50% + 50%) v závislosti na datu začátku vašeho charteru.

Kde bych měl kotvit? V marině nebo v jiných přístavech?

Pokud má loď plnou baterii, máte dostatek jídla a vody, můžete strávit noc na širém moři nebo v přírodním kotvišti. Každopádně si vždy zkontrolujte předpověď počasí! Zátok, kde si můžete jen hodit kotvu alespoň v Chorvatsku rychle ubývá. Většinou najdete v zátoce kotevní bóje. Ty jsou samozřejmě za poplatek v řádu několika set kuna. Je to bezpečnější, než stání na kotvě, není to ale zadarmo. Pokud přeci jen najdete malebnou zátoku bez bójí, přesvědčte se v mapě, že nejste v některém z mnoha chorvatských národních parků. Tam stojí kotvení i okolo 1000 kn.

Pokud potřebujete doplnit zásoby, dobrat vodu, či si jen zajít do sprchy, nabízí se možnost stání v některé ze stovek marin. Je to nejlepší volba při zhoršujícím se počasí. Připravte se ale, že za bezpečí a luxus zaplatíte kolem 50 EUR za noc.

Pokud využijete služeb našeho kapitána, naplánujte s ním dopředu vhodná místa v závislosti na počasí, stavu lodi a posádky. Kapitán má vždy poslední slovo při změnách plánu v souvislosti s aktuálním i předpovězeným počasím.

Je možné změnit posádku na lodi během charteru?

Ano, je to možné. Jen je potřeba to oznámit předem, abychom mohli upravit seznam posádky a předat nové informace charterové společnosti. Většinou je to bez poplatku. V případě požadavku na úklid, nebo výměnu ložního prádla je nutné tuto službu uhradit.

Je zde možné převzít loď dříve než v domluvený čas?

Takzvaný early check-in je možné dokoupit, nicméně v plné sezóně jej společnosti příliš nenabízejí. Obvykle tato nadstandardní služba stojí kolem 150 EUR. Loď pro vás bude přednostně připravena před obědem. Pokud přijedete do maríny brzy, rozhodně se zeptejte v kanceláři charterové společnosti, zda již není vaše loď připravena. Je možné, že vám zajistí rychlejší odbavení.

Komu se ohlásit po příjezdu do maríny?

Každá charterová společnost má v maríně svoji kancelář a odpovědnou osobu. Včas budete informováni, na koho se můžete v místě obrátit. Před plavbou vám zašleme tzv. base info s kontakty nebo odkaz na web společnosti od níž máte loď pronajatou.

Jaké doklady potřebuji na doložení rezervace charteru?

Určitě nezapomeňte na doklad totožnosti, kapitánskou a radiokomunikační licenci.

Jaké je adresa poskytovatele charteru?

Adresu a jiné důležité informace vám zašleme mailem po ověření rezervace charteru.

Je poblíž maríny možnost parkování?

Ano, hlídané parkoviště bývá před marinou. Cena parkovného bývá zhruba 7 EUR za den.

Je poblíž maríny nějaký supermarket?

V okolí každé mariny je menší obchůdek se základním sortimentem. Dále pak v blízkém okolí obvykle naleznete klasický supermarket, pekárnu, řeznictví…

Jaké jsou postupy při potvrzení rezervace v marině?

Po příjezdu do mariny se nahlašte u příslušné charterové společnosti. Dále je nutné zaplatit transit log, turistickou taxu, deposit (nebo pojistku depositu), ukazát kapitánskou a radiokomunukační licenci, potvrdit seznam posádky (crew list) a podepsat předávací protokoly. Obdržíte seznam věcí na palubě. Poté s technickým zástupcem charterové společnosti půjdete zkontrolovat, zda vše na seznamu vybavení lodi souhlasí se skutečným vybavením lodi a je v odpovídajícím stavu. Jakékoli závady nechte zaznamenat do předávacího formuláře a vyfoťte si je. Zkontrolujte si plachty. Jakoukoli trhlinku opět zaznamenejte do předávacího protokolu!

Je potřeba vzít si s sebou kapitánskou licenci na potvrzení rezervace?

Ano, kapitánksou licenci je potřeba mít s sebou za plavby za všech okolností.

Jaké jsou podmínky zaplacení depositu (bezpečnostní zálohy) za loď?

Deposit se skládá v kanceláři charterové společnosti v hotovosti nebo blokací na kartě (je potřeba si tuto možnost potvrdit). Cena depositu je uvedena ve smlouvě s naší společností. Deposit je většinou možné pojistit za 10 – 15% z částky depositu. Pokud pojišťujete deposit, nemusíte samozřejmě ještě k tomu skládat celou částku.

Je zde možnost pojištění depositu?

Ano, tato možnost zde je. Možnosti a podmínky pojištění depositu pro vás zjistíme při objednávce charteru, platba proběhne na místě při převzetí lodi.

Kdy můžeme zaplatit pojištění depositu?

V případě zájmu o pojištění, je dobré dojednat předem, aby charterová společnost pro vás měla připravenou smlouvu. Podpis smlouvy a platba probíhá na místě při převzetí lodi.

Je u Vás možné uplatnit soukromé pojištění?

Ne, soukromé pojištění u nás není možné uplatnit.

Co pojištění zálohy pokrývá?

Pokrývá veškerá poškození lodě (obvykle kromě plachet…) a ztrátu vybavení (dinghy, fendry)

Co pojištění zálohy nepokrývá?

Není v něm zahrnuto poškození plachet a ztráta lodi (potopení).

Co bychom měli udělat dále po vyřízení veškeré dokumentace?

Nyní proběhne detailní instruktáž na lodi s pověřenou osobou z charterové společnosti. Po podrobné instruktáži si pečlivě zkontrolujte seznam věcí na palubě. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, poškození nebo nepřítomnosti dané věci na palubě zaznamenejte vše do protokolu a udělejte si případně fotky poškozených míst.

Kdy obdržíme dokumenty od lodi?

Po podrobné instruktáži a potvrzení inventáře.

Kdy je potřeba navrátit loď?

Lodě se do domovské mariny vrací vždy v pátek večer, aby loď mohla být prohlédnuta potápěčem a zkontrolována pracovníky charterovky. Pokud bude zaměstnanec charterovky tvrdit, že jste lodi jakkoli ublížili, upozorněte ho na záznam v přebíracím protokolu a ukažte mu fotky, které jste pořídili před vyplutím.

Na lodi je možné přenocovat do soboty. Loď je však nutné opustit v sobotu ráno zpravidla do devíti hodin.

Jak je to s palivem?

Při detailní instruktáži a kontrole vybavení lodi je dobré si zkontolovat stav paliva. Palivová nádrž by měla být vždy plná. Jak při převzetí lodě, tak při jejím odevzdání v marině. Pokud palivová nádrž při převzetí lodě nebude plná, kontaktujte zástupce charterové společnosti. Při předávání lodě na konci vašeho charteru je povinnost doplnit palivo (což zahrnuje i rezervní palivovou nádrž, v případě že jste ji použili). Pokud palivo nebude doplněno, servisní technik doplní palivo po hrdlo a rozdíl vám naúčtuje. Vždy čerpejte až do vypnutí tankovací pistole. Tak budete mít jistotu, že je nádrž skutečně plná.


Naše další projekty